skip to Main Content

GEORGANISEERDE LANDBOU / ORGANISED AGRICULTURE

AGRI WESTERN CAPE’S PRESENTATION TO NERSA: ESKOM IN DEBT SPIRAL Agri Western Cape made a presentation to the National Energy Regulator (NERSA) during a public hearing in Cape Town this week on Eskom’s Regulatory Clearing Account application for 2018/19. Agri Western Cape participated in the process based on the seriousness of the matter for agricultural producers in the Western Cape....

ORGANISEERDE LANDBOU / ORGANISED AGRICULTURE

Agri SA is bekommerd oor die toename in onwettige tabakhandel, soos getoon deur die onlangse opvolg-Ipsos-kleinhandeloudit. Die oudit het gewys dat belastingontduiking tot so 'n mate toegeneem het dat byna 1 uit elke vier sigarette se aksynsbelasting nie verklaar word nie.... Agri SA is concerned by the intensification of illicit tobacco trade as shown by the follow-up Ipsos retail audit. The tax evasion has escalated to such an extent that excise duty on nearly 1 in four cigarettes are not declared....

GEORGANISEERDE LANDBOU / ORGANISED AGRICULTRUE

Die aanbeveling van die Grondwetlike Hersieningskomitee rakende die wysiging van artikel 25 is lynreg in stryd met die doelwitte van eiendomsbeskerming, ekonomiese stabiliteit, werkskepping, beleggersvertroue en volhoubare transformasie binne landbou. Die komitee het vandag aangedui dat hulle ‘n wysiging van die eiendomsklousule in die Grondwet gaan aanbeveel.... The recommendation of the Constitutional Review Committee on the amendment of section 25 is diametrically opposed to the crucial goals of protection of property, economic stability, job creation, investor confidence and sustainable agrarian reform....
Back To Top