Classifieds Category : VACANCY OFFERED

December 12th, 2019

VAKANTE BETREKKING: PRODUKSIE BESTUURDER – GRABOUW

Categories:

Monteith Trust, ‘n gevestigde vrugteboerdery, benodig tans ’n doelwitgedrewe Produksie Bestuurder met ervaring en ‘n toepaslike na-skoolse kwalifikasie op die plaas Groenhange in die Grabouw area. Hierdie is ‘n permanente posisie, gekoppel aan ‘n billike proeftyd en ‘n mededingende vergoedingspakket sal aangebied word….

Read more

December 2nd, 2019

VAKANTE BETREKKING – KANTOORBESTUURDER – KLEINE HEIDEPAN PLASE CC

Categories:

Die suksesvolle kandidaat moet ondervinding hê in die volgende:

Boekhouding – vaardig met Pastel of Sage
Lone – vaardig met Donkerhoek Loneprogram
Rekeninge – vaardig met rekonsiliasie….

Read more

December 2nd, 2019

VACANCY: HOSPITALITY MANAGER – GALILEO FARM, ELGIN

Categories:

Galileo Farm is a 38ha farm in the Elgin Valley, No. 72 Highlands Road.  We urgently require someone to oversee the operation of our accommodation business consisting of 3 Chalets, 2 Guest Rooms , 1 Guest House that sleep a total of 18 People.  We are seeking a mature, self-starter who has preferably had some experience in the hospitality industry, but strong organizational, people, communication and computer skills from an alternative industry could be considered….

Read more

November 26th, 2019

VAKANTE BETREKKING: PRE-SORTER KOORDINEERDER

Categories:

PRIMêRE FUNKSIES:

Effektiewe bestuur en beplanning van Presorter- stelsel en doelwitte.
Optimale sortering van verskillende grade van vrugte op pre-sizer.
Goeie kennis van vrug kwaliteit, pak programme, spesifikasies en basiese markte.
Handhawing van goeie menseverhoudings d.m.v. leierskap….

Read more