skip to Main Content

INDUSTRIE SAKE / INDUSTRY MATTERS

SUN BREEZE PLUMS INDUSTRIAL DISPENSATION 2017 Please find attached a copy of the granted dispensation on Sun breeze plums. And take note of the following: • Sun Breeze as export cultivar • 1-MCP-treated Sun Breeze minimum pressure 3,5 kg • Re-inspection period 35 days Termination date at next standards revision and gazetting. Read more.....

MENSLIKE HULPBRONNE / HUMAN RESOURCES

BEFONDSING VIR OPLEIDING IN 2018 - AGRISETA   AgriSETA nooi alle AgriSETA-werkgewers wat vaardigheidsheffings betaal, kommoditeits-organisasies, NRO's, GGO's, gemeenskapsgebaseerde koöperasies en klein SEB-maatskappye om aansoeke vir beurse, internskappe, ambagsontwikkeling, vaardigheidsontwikkeling en leerlingskappe in te dien. Aansoeke is oop van 1 September tot 31 Oktober. Read more....

INDUSTRIE SAKE / INDUSTRY MATTERS

LANDBANK STEL FONDSE BESKIKBAAR VIR DROOGTE HULP Landbank versoek boere in die Wes-Kaap om aansoek te doen om vir droogte hulp.  Sien asseblief volledig artikel en kriteria vir aansoeke onder Member Docs/Landbank Droogte hulp WK - 8 September 2017. Read more.....

INDUSTRIE SAKE / INDUSTRY MATTERS

UPDATED STONE FRUIT ADDENDUM PACK - PPECB See notification received from PPECB regarding the updating of the Stone fruit Addendum pack. PLEASE NOTE:  ADDENDUM PACK WILL BE LOCATED IN MEMBERS DOCS.  PLEASE LOGIN TO DOWNLOAD THE DOCUMENT. See more.....
Back To Top