skip to Main Content

ORGANISEERDE LANDBOU / ORGANISED AGRICULTURE

Agri SA is bekommerd oor die toename in onwettige tabakhandel, soos getoon deur die onlangse opvolg-Ipsos-kleinhandeloudit. Die oudit het gewys dat belastingontduiking tot so 'n mate toegeneem het dat byna 1 uit elke vier sigarette se aksynsbelasting nie verklaar word nie.... Agri SA is concerned by the intensification of illicit tobacco trade as shown by the follow-up Ipsos retail audit. The tax evasion has escalated to such an extent that excise duty on nearly 1 in four cigarettes are not declared....

2019 NATIONAL & PROVINCIAL ELECTIONS

DATES SET FOR FINAL VOTER REGISTRATION FOR NATIONAL AND PROVINCIAL ELECTIONS 2019 Centurion – The Electoral Commission is pleased to announce the dates for its second and final voter registration weekend for the 2019 national and provincial elections. The country’s 22 932 voting stations will open from 08h00 to 17h00 on Saturday 26 January and Sunday 27 January 2019 to allow new voters to register and existing voters to update and to check their registration details....

GEORGANISEERDE LANDBOU / ORGANISED AGRICULTRUE

Die aanbeveling van die Grondwetlike Hersieningskomitee rakende die wysiging van artikel 25 is lynreg in stryd met die doelwitte van eiendomsbeskerming, ekonomiese stabiliteit, werkskepping, beleggersvertroue en volhoubare transformasie binne landbou. Die komitee het vandag aangedui dat hulle ‘n wysiging van die eiendomsklousule in die Grondwet gaan aanbeveel.... The recommendation of the Constitutional Review Committee on the amendment of section 25 is diametrically opposed to the crucial goals of protection of property, economic stability, job creation, investor confidence and sustainable agrarian reform....

GEORGANISEERDE LANDBOU / ORGANISED AGRICULTURE

Die waarnemende minister van omgewingsake het vroeër vandag appèlle teen die omgewingsmagtigings wat deur die Depart van Mineraal Hulpbronne aan Rhino Oil & Gas ten aansien van olie en gas eksplorasie verleen is, van die hand gewys.... The acting Minister of Environmental Affairs earlier today dismissed the appeals against environmental authorisations which were granted by the Department of Mineral Resources to Rhino Oil & Gas in connection with oil and gas exploration....
Back To Top