skip to Main Content

JOHN DEERE TREKKER TE KOOP

John Deere 5425N 2x4 trekker met 8760 ure op @ R 90 000.00 ex btw

Kontak Charl Koole - Dennegeur by 072 5865 744

AGRO-SERVICES: BARRIER GLUE®

WERKSWINKEL: BESKERM JOUSELF TEEN ONBILLIKE ONTSLAG EISE

Die volgende scenarios sal bespreek word in die werkswinkel:

 Dag 1: 2 September 2021

Afwesigheid * Drostery v Vrywillige Beeindiging van Diens * Ontslag weens Tronkstraf / Opsluiting,   * Misbruik van Siekverlof en ander vorme van Spesiale  verlof * Weiering om Oortyd te werk * Bakleiery / Aanranding * Oneerlike Gedrag * Openbaarmaking van Vertroulike Inligting  *  Mededinging / Konflik van Belang * Diskriminasie & Rassistiese opmerkings * Seksuele Teistering, * Beskadiging van Eiendom * Nalatigheid * Ondermyning van Gesag / Weiering van Opdrag * Wangedrag buite werkure * Skaad van Werkgewer se Beeld * Covid-19 oortredings.

Dag 2: 8 September 2021

Billike Proses * Suspensie * Verteenwoordiging deur eksterne party * Rol van Voorsittende Beampte * Dissiplinêre Proses * Evaluering van bewyse * Bewyslas * Vorme van Bewyse en Getuienis * CCTV, foto materiaal en opnames * Toelaatbaarheid van Skriftelike verklarings en beëdigde verklarings * Hoorsê-getuienis * Poligraaf toetsing * Ontslag as Sanksie * Konsekwentheid * ‘Double jeopardy’

Die volgende word ingesluit;

Handleiding en Opleidingsmateriaal * Nota boekie en Pen * Kontrolelys vir Dissiplinêre verhoor * Dissiplinêre Kode * Kennis tot Dissiplinêre Verhoor *Dissiplinêre Verhoor proses

Hierdie is n inter-aktiewe werkswinkel en daar sal deurentyd geleentheid wees vir vrae waar spesifieke en/of algemene insidente in die werkplek bespreek sal word. Daar sal ook deurentyd na toepaslike hofspraak (‘caselaw’) verwys word.

Meer oor die Werkswinkel Fasiliteerders:

Andre Bloem het 23 jaar ervaring van Arbeidsverhouding Bestuur en is sedert 1997 werksaam in die Landbousektor as Arbeidskonsultant. Hy het ook tydens die De Doorns arbeidsonrus van 2012 as adviseur opgetree vir Agri Wes-Kaap en AgriSA. Hy was ook deel van die "onderhandelingspaneel". Hy is ook die Skrywer/Outeur van ʼn reeks arbeidsnuusbriewe wat Agri Wes-Kaap aan sy lede beskikbaar stel. Andre dien ook op Agri-Weskaap se Arbeidsbeleid komitee.

Ninon Swart het meer as 21 jaar ondervinding in Arbeidsverhoudinge en Menslike Hulpbronne Bestuur, veral in die Landbousektor. Sy bestuur haar eie Arbeidskonsultasie besigheid waar sy advies aan kliënte verskaf oor HR en IR aangeleenthede. Sy het in 2010 haar Meestersgraad in Arbeidsreg aan die Universiteit van Kaapstad ontvang. Sy is 'n internasionaal geakkrediteerde mediator.

Beide Andre en Ninon is ook ge-akkrediteer om landbou- werkgewers in die CCMA te verteenwoordig. Beide was al ook betrokke by die “Jong Boer van die Jaar” kompetisie, as paneel beoordelaars, met Ninon wat ook as paneel beoordelaar betrokke was by die “Plaaswerker van die Jaar” Kompetisie. Andre en Ninon is adviseurs vir kliënte in verskeie sektore waarvan die meeste in landbou is en hulle bied opleiding saam aan onder die vaandel Bloem, Swart & Associates.

Download PDF (KURSUSMATERIAAL Beskerm jouself teen onbillike ontslag eise)

REGISTRASIEVORM Beskerm jouself teen onbillike ontslag eise

 

Back To Top